1

9 خوب راه‌ها آموزش مخاطبان شما درباره فرش کاشان

News Discuss 
فرش بدون ترنج سرمه ای، فرش بدون ترنج قرمز و … به بیان ساده، فرشی که در وسط آن هیچ طرح گلی نباشد و همچنین دارای حوض نباشد، فرش بدون ترنج یا افشان نامیده میشود. این در حالی است که کم کم این طرحها حذف شد و امروزه از https://bookmarkerz.com/story13645671/9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story